سفیکسیم از سفالسپورین های نسل سوم که به شکل خوراکی در دسترس می باشد.
● موارد مصرف

سفیکسیم در درمان عفونتهای حاد ناشی از باکتریهای حساس به این دارو مصرف می شود که شامل: سوزاک ،عفونت گوش میانی،فارنژیت،عفونت های بخش تحتانی دستگاه تنفس و عفونت های مجاری ادراری می شود
● فارماکوکینتیک سفیکسیم

فقط ۴۰-۵۰ درصد یک دوز خوراکی سفیکسیم به آهستگی جذب می شود .جذب این دارو در حضور غذا کاهش می یابد. اوج غلظت سرمی دارو ۲-۶ ساعت پس از مصرف خوراکی آن حاصل می شو د . نیمه عمر پلاسمایی دارو ۳-۴ ساعت است که در عیب کار کلیه افزایش می یابد. متابولیسم این دارو مشخص نشده است . حدود ۲۰ درصد از دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه ها و ۶۰درصد دارو از راه های غیرکلیوی دفع میشود.
● موارد منع مصرف سفیکسیم

در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها،سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین یا ابتلا به پورفیری این دارو نباید مصرف شود.
● مقدار مصرف سفیکسیم

▪ بزرگسالان: این دارو از راه خوراکی به مقدار ۲۰۰-۴۰۰ میلی گرم در روز به صورت واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.
▪ کودکان:در کودکان با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم ۸mg/kgدر روز از سوسپانسیون خوراکی به صورت واحد یا در دو مقدار منقسم مصرف می شود.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 7:58  توسط فاطمه برزوئی  |