ريفلاكس معده به مري (Gastroesophageal Reflux Disease)

ريفلاكس معده به مري (Gastroesophageal Reflux Disease) و مراقبت های پرستاری آن

GERD يكي ازشايعترين اختلالات مجراي GER است. مطالعات بر روي جامعه نشان مي دهد كه تا 15 درصد از افراد حداقل يك بار در هفته و 7 درصد به صورت روزانه دچار سوزش سردل و يا رگورژيتاسون هستند. نشانه ها به واسطه جريان رو به عقب اسيد و ساير محتويات معده به داخل مري ايجاد مي شوند كه خود ناشي از ناكارايي پيوستگاه معده – مري مي باشد.

اين بيماري سالانه حدود 12-10 ميليارد دلار هزينه هاي طبي مستقيم دارد و داروهاي ضد ترشح اسيد در زمره رايج ترين داروهاي تجويزي در آمريكا مي باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 18:46  توسط فاطمه برزوئی  | 

سرم ها جز مواد دارویی هستند که دارای ترکیباتی متفاوت بوده و هر کدام از آنها برای بیماری خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. سرم ها دارای ترکیبات آمینو اسیدی، کربوهیدراتی، الکترولیتی و …. هستند. در طبقه بندی محلول های تزریقی ترکیب شیمیایی و غلظت اسمزی محلول اهمیت دارد و تقسیم بندی آنها بر همین اساس انجام می گیرد. انواع محلول هاي كريستالوئيدي محلول هاي ايزوتونيك مايعات و محلول هاي ايزوتونيك سبب افزايش حجم ECF، يك ليتر مايع ايزوتونيك به ميزان ليتر حجم EFC را افزايش مي دهد. محلولهاي ايزوتونيك عبارتست از: دكستروز 5 درصد در آب ( D5W)، محلول رينگر، محلول كلرور سديم 9/.% ( N/S)، محلول رينگر لاكتات ) RL) – D/W5%_D/S 5% سرم ِD/W5% محلول قندي 5% (D/W5%) در ابتدا ايزوتونيك است اما با متابوليزه شدن سريع گلوكز به مايعي هيپوتونيك ( 3/1 خارج سلول و3/2 داخل سلول) تبديل مي شود. اين نكته بايد در بيماراني كه در معرض خطر افزايش فشار داخل جمجمه هستند مورد توجه قرار گيرد. نكات قابل توجه در سرم D/W5% عبارتست از : محلول D/W5% محلول مناسبي براي احيا، مايع نيست به منظور ايجاد ديورز خفيف در درمان مسموميت ها و دفع توكسمي بكار مي رود. استفاده از گلوكز به همراه انسولين و الكتروليت ها (KCL) در انفاركتوس ميوكارد از آسيب بافتي مي كاهد( سرم GIK) . در بيماران N.P.O به منظور تامين انرژي بيماران و جلوگيري از تجزيه غير ضروري پروتئين ها بدنبال فقر غذائي استفاده مي شود. ِ D/W5%جهت رقيق سازي برخي داروها براي انفوزيون داخل وريدي (مانند دوپامين و بي كربنات سديم ) بكار مي رود. محلول دكستروز 10 درصد همراه با اسيدهاي آمينه (آمينوفيوژن) و اينتراليپيد در تغذيه پارنترال (TPN) استفاده مي شود . همچنين در بيماراني كه ادم ريوي دارند بعنوان محلول K.V.O استفاده مي شود. در بيماراني كه تب شديد دارند به منظور تامين انرژي مصرف شده از محلول D5W استفاده مي شود. در بيماراني كه ادم ريوي دارند (با تشديد ديورز از تجمع مايع آلوئولي مي كاهد) در جراحي ها 150-50 گرم گلوكز جهت جلوگيري از هيپو گليسمي حين عمل انفوزيون شود. محلول دكستروز 10 درصد در مسموميت با ژتاسيم بهمراه انسولن استفاده مي شود. سرم رينگر لاكتات محلول رينگر لاكتات با غلظتي مشابه پلاسما مي باشد. نكات قابل توجه در سرم رينگر لاكتات عبارتست از: 1) در درمان هيپوولمی، سوختگي ها، جايگزين مايعات از دست رفته در اسهال و جايگزين خون از دست رفته در موارد حاد 2) در نارسائي كليه نبايد مورد استفاده قرار گيرد چون موجب هيپوكالمي مي شود. 3) لاكتات در بدن بسرعت به بيكربنات تبديل شده و نبايد اين محلول را در اسيدوز لاكتيك استفاده كرد. 4) اين محلول با ساير داروها هنگام تجويز همزمان ناسازگاري دارد. 5) به بيمار آموزش دهيد، درد و تورم محل تزريق را اطلاع دهد. 6) به همراه ساير محلولها در تغذيه موقتي بيماران بكار مي رود. سرم رينگر رينگر از جمله محلول هاي الكتروليتي است. بدنبال تزريق محلول هاي قند نمكي و نرمال سالين، مقداري از نيازهاي تغذيه اي و الكتروليتي بيماران تامين مي گردد اما تزريق اينگونه محلول ها با تشديد ديورز بعلت دفع پتاسيم از طريق ادرار، بيماران را در معرض هيپوكالمي قرار مي دهد. اما سرم رينگر، علاوه بر دارا بودن Nacl به مقدار مشابه حاوي مقداري K+ و Ca++ با غلظت ايزوتونيك است. در واقع رينگر، نرمال ساليني است كه مقداري پتاسيم و كلسيم به آن افزوده شده است. اگر فعاليت كليوي مختل نشده باشد، اين فرآورده براي جايگزين كردن حجم مايع مناسب است. موارد مصرف سرم رینگر: جايگزيني الكتروليت ها در مواردي كه از دست دادن يون كلر بيش از يون سديم باشد (گاستروآنتريت) در تغذيه پارنترال كوتاه مدت همراه ساير محلول ها درمان دهيدراتاسيون ناشي از اسيدوز ديابتي جايگزيني مايعات از دست رفته حين عمل جراحي در صورت نبودن محلول هاي مناسب به منظور جلوگيري از هيپوكالمي ناشي از سرم تراپي با ساير محلول ها و هيپوكالمی ناشي از مصرف ديورتيك ها در شوك هيپوولمي بر ساير محلول هاي قندي نمكي ارجحيت دارد. نكات پرستاري به هنگام مصرف رينگر: ü در نارسائي كليه استفاده از اين محلول ممنوع است. ü مصرف آن در هيپرناترمي ممنوع است. ü جهت جبران هيپوكالمي از رينگر به تنهائي نمي توان استفاده نمود و مي بايست از محلول هاي هيپرتونيك كلرور پتاسيم با دوز تجويزي پزشك به رينگر اضافه نمود ü افزودن محلول هيپرتونيك بيكربنات سديم به داخل رينگر ممنوع است (كلسيم با بيكربنات تشكيل رسوب مي دهد). سرم نرمال سالين محلول نرمال سالين (كلرور سديم 9/.%) محلول ايزواسمولار و الكتروليتي است كه تماما در ECF باقي مي ماند. به همين دليل در اكثر موارد از آن براي درمان كاهش حجم مايع استفاده مي شود. نكات قابل توجه در استفاده از اين سرم عبارتست از : در شيمي درماني بايد 100-50 سي سي محلول نرمال سالين قبل و بعد از انفوزيون داروي شيمي درماني تزريق شود. اين محلول تنها محلولي است كه مي تواند همراه با فرآورده هاي خوني مورد استفاده قرار گيرد. در اقدامات درماني بهنگام شوك، احياء قلبي ريوي، كتو اسيدوز ديابتي، آلكالوز متابوليك و شرائط هيپوولمي كاربرد دارد. جهت هواگيري و شستشوي (پرايم كردن مايع همودياليز) در آلكالوز متابوليك به همراه KCL استفاده مي شود. از اين محلول در بيماران نارسائي قلبي، ادم ريوي، آسيب هاي كليوي يا احتباس سديم با احتياط استفاده شود. سرم قندي و نمكي محلول دكستروزسالين 5% (D/S) از نظر تركيبات شيميايي معادل سرم قندي 5% داراي گلوكز، همانند نرمال سالين 9/.% حاوي كلرور سديم است. مورد استفاده اين محلول در تامين انرژي، آب و الكتروليت هاي مورد نظر بيماران در تغذيه پارنترال و بيماران NPO است. استفاده از اين محلول در مسموميت ها مفيد است. سرم 3/1 ، 3/2 3/1حجم نرمال سالين و3/2 حجم آن دكستروز 5% مي باشد. بعلت داشتن قند و كلرور سديم كمتر نسبت به دكستروز سالين 5% در بيماران ديابتي كاربرد دارد. با انفوزيون اين محلول در حين اعمال جراحي، بخصوص اطفال از خطر احتباس سديم مصون خواهند بود. در هنگام انفوزيون اين محلول در بيماران با نارسائي قلبي، كليوي و كبدي بيماران بدقت از نظر افزايش فشار خون و ادم حاد ريه بررسي كنيد. محلول هاي هيپرتونيك: محلول هاي تزريقي هيپرتونيك موجود عبارتند از: D/W10%، محلول قندي 20%،50% – مانيتول 10%،20% نكات قابل توجه در استفاده از اين محلول ها عبارتست از: تزريق دكستروز 50% در مدت 5 دقيقه مي تواند كرامپ عضلاني بيماران همودياليزي و اورميك را رفع كند براي درمان سريع هيپوگليسمي از تزريق دكستروز 50 درصد بصورت داخل وريدي استفاده مي شود. تزريق محلولهاي قندي هيپرتونيك در بيماراني كه دچار آنوري هستند (و غير دياليزي هستند) ممنوع است. در هموراژي داخل جمجمه و خونريزي اسپاينال، استفاده از محلول هاي قندي قندي محدوديت دارد. از نشت محلول به بافت اطراف وريد جلوگيري كنيد زيرا موجب سفتي و نكروز مي شود. محلول هاي غليظ دكستروز بايد به آهستگي انفوزيون شوند. زيرا ممكن است سبب افزايش قند خون و جابجائي مايعات شود. ترجيحا از وريدهاي بزرگ مركزي براي تزريق محلول هاي قندي غليظ استفاده شود. جهت تامين نيازهاي كالري بدن از دكستروزهاي غليظ استفاده مي شود. مصرف توام محلول هاي قندي و ترانسفوزيئن خون بخصوص از طريق يك كاتتر ممنوع است. هنگام تجويز محلول هاي هيپرتونيك قندي انتظار ديورز اسموتيك را داشته باشيد. محلول هاي قندي فاقد الكتروليت هستند و بعد از تزريق ديورز ايجاد كرده و سبب هيپوكالمي و هيپوناترمي مي شوند تشديد ديورز بعد از تزريق اين محلول ها مي تواند منجر به دهيدراتاسيئن شود. انفوزيون محلول هاي قندي منجر به كمبود ويتامينهاي گروه B مي شود. بهتر است در بيماران N.P.O به مدت طولاني با محلول هاي قندي سرم تراپي مي شوند ويتامين B كمپلكس به محلول هاي قندي اضافه شود. محلول هاي هيپوتونيك: از جمله اين محلول ها مي توان به كلرورسديم 45/.% (یا هاف سالين نرمال) اشاره كرد. هاف سالین یا سالین نیم غلظت شامل Na+=77 mq/l و CL- =77 mq/l و آب می باشد. آب آزاد به دفع مواد محلول از طریق کلیه ها کمک می کند. این محلول دارای Na+وCL- کمتری نسیت به نرمال سالین است و در درمان دهیدراتاسیون، تخلیه Na+ و CL- و دفع ترشحات معده به کار می رود. هدف استفاده از اين محلول رساندن آب به جهت دفع مواد زائد بدن و گاهي هم براي درمان هيپرناترمي مي باشد. محلول هاي جايگزين پلاسما دكستران دكستران از پلي ساكاريدهاي صناعي بوده كه خصوصيات كلوئيدي مشابه آلومين را دارا مي باشد . در بزرگسالان در درمان شوك تا gr/kg2 در روز اول و سپس gr/kg/day1 انفوزيون مي شود.درمان نبايد بيش از 5 روز طول بكشد. بعنوان پروفيلاكسي آمبولي ريوي و ترومبوز وريدي gr/kg1 تا سه روز تجويز مي شود. موارد مصرف اين محلول عبارتست از: درمان كمكي در شوك ناشي از خونريزي، سوختگي، جراحي مايع اوليه در پمپ هاي اكسيژن دهنده در گردش خون از بدن (جراحي قلب باز) جهت جلوگيري از ترومبوز عروق وريدي، آمبولي ريوي، در اعمال جراحي بخصوص جراحي لگن بعنوان جانشين فرآورده هاي خوني زماني كه هنوز كراس ماچ انجام نشده باشد. نكات پرستاري بهنگام مصرف دكستران در صورت بروز علائم آلرژيك، تزريق را قطع و از داروهاي آنتي هيستامين استفاده كنيد. تزريق دكستران در بيماران با هماتوكريت كمتر از 39 درصد يا مشكلات انعقادي ممنوع است. بيمار را هيدراته كنيد زيرا دكستران يك محلول هيپرتونيك كلوئيدي است كه آب را از فضاي خارج سلولي بدرون عروق مي كشد. دكستران را فقط زماني كه دسترسي به خون يا فرآورده هاي آن نداريد استفاده كنيد. سرم را در درجه حرارت 25 درجه سانتيگراد نگهداري نمائيد. (در درجه حرارت پائين تر ممكن است بلور تشكيل شود. در صورت تشكيل بلور، سرمرا داخل آب گرم قرار دهيد تا بلورها حل شود. با توجه به كاهش پلاكت ها در هنگام تزريق دكستران بهتر است بيمار از نظر هماتمز، ملنا و هماچوري كنترل شود. از اين محلول در بيماران نارسائي احتقاني قلب با احتياط تزريق شود زيرا سبب كاهش پروتئين هاي پلاسما مي شود. هماكسل هماكسل از استخوان گاو نر استخراج شده كه وزن مولكولي بسيار بالايي دارد. تزريق هماكسل علاوه بر جبران پلاسما، باعث بهبود گردش خون در عروق موئينه شده و از بروز ضايعات كليوي بدنبال شوك جلوگيري مي كند. موارد مصرف اين محلول عبارتست از: شوك هيپوولميك (شوك ناشي از سوختگي، پريتونيت، گاستروآنتریت، اغمائ دیابتی و …) شوک هموراژیک (بدنبال تصادفات، خونریزی، بیماری های داخلی و…) جهت ثابت نگهداشتن جریان خون در بی هوشی، اعمال جراحی، همودیالیز بعنوان جایگزین مایعات بدن در تعویض پلاسما بعنوان جانشین پلاسما در گردش خون خارج از بدن (جراحی قلب باز) نکات پرستاری به هنگام مصرف هماکسل تزریق سریع هماکسل باعث آزاد شدن هیستامین می شود. بنابراین در حین تزریق و پس از آن ممکن است منجر به بروز کهیر، لرز، اسپاسم، تاکی کاردی، هیپوتانسیون و کلاپس عروق می گردد. درصورت بروز حساسیت خفیف از طریق آنتی هیستامین استفاده کنید. در صورت تشدید آلرژی هماکسل را قطع کنید. فشار خون حین تزریق هماکسل کنترل گردد. سابقه حساسیت و آسم قبل از تزریق از بیمار سئوال شود. درجه حرارت هماکسل حین انفوزیون 37 درجه سانتی گراد باشد. از تزریق هماکسل سرد خودداری کنید. طرز تهيه انواع سرم هاي دارويي طرز تهيه سرم هپارين با توجه به دستور پزشك چنانچه انفوزيون سرم هپارين به صورت 500u/hr, 750u/hr, 1000u/hr درخواست گردد. طرز تهيه به صورت زير خواهد بود: 500u/hr: ser D/W5%100 CC + 5000uHeparin 10gtt/min 750u/hr: ser d/W5%100 CC + 7500uHeparin 10gtt/min 1000u/hr: serD/W5%100 CC + 10000uHeparin 10gtt/min با ميزان فوق براي هر منظور استفاده سرم هپارين به صورت 10 قطره ميكروست در دقيقه خواهد بود. طرز تهيه سرم استرپتوكيناز(streptokinase): 1vial stk = 750000u ser D/W5%100CC + 2AMP STK (1/500/000 U) در صورتيكه دستور پزشك انفوزيون سرم در عرض يك ساعت باشد تعداد قطرات 100 قطره در دقيقه مي باشد. تعداد كل قطرات سرم استرپتوكيناز بر حسب ميكروست = 6000 قطره مدت زمان انفوزيون سرم بر حسب دقيقه با سرعت 100 قطره در دقیقه = 60 استرپتوکیناز يك آنزيم ترومبولتيك است كه در انفاركتوس ميوكارد ، آمبولي ريه، ترومبوز شريان كرونري و انسداد شريانهاي ريوي كاربرد دارد. هر ويال استرپتوكيناز حاوي 750000 واحد دارو مي باشد كه معمولاً براي بيماران 1500000 واحد ( معادل 2 ويال ) تجويز مي شود. قبل از تزريق PT-PTTچك شود . ابتدا ويال اول را با 5 سي سي آب مقطر حل و داخل 100سي سي سرم ميكروست رقيق نموده و در عرض 30 الي 45 دقيقه انفوزيون شود. سپس ويال دوم را بصورت قبل حل نموده و داخل ميكروست رقيق نموده و در عرض 45 دقيقه مجدداً انفوزيون شود. يك ساعت پس از اتمام ويال دوم از بيمار EKG گرفته شود. تذكرات: 1- جهت جلوگيري از تهوع و التهاب بيمار حين تزريق استرپتوكيناز مي توان از آمپول پلازيل و هيدروكورتيزون بصورت پروفيلاكسي بهره برد . 2- حل نمودن آمپول استرپتو كيناز بايد به أرامي انجام گيرد و از تكان دادن آن خودداري شود . 3- درصورت ايجاد حساسيت مثل افت فشار خون، بي قراري، لرز، تهوع و آريتمي انفوزيون را قطع نماييد . 4- حين انفوزيون استرپتوكيناز، بيمار را از نظر فشار خون، نبض، ريت و ريتم قلبي، خونريزي و حساسيت به دارو مكرر كنترل نماييد. 5- درصورتي كه ديس ريتمي قلب بصورت PVC مولتي فوكال، short run VT بود از بلوس ليدوكايين استفاده شود و در صورتي كه بلوس ليدوكايين اثر بخش نبود براي بيمار سرم ليدوكايين شروع نماييد.(رجوع شود به پروتكل ليدوكايين) 6- پس از پايان پروتكل استرپتوكيناز در صورتيكه فشار خون بيمار بالاي P/100 بود. سرمTNG بصورتgr/min mic10-5 شروع شود. و با توجه به فشار خون بيمار دوز آن افزايش داده شود. در صورتيکه BP<100mmH باشد سرم TNG شروع نشده يا Hold شود. 7- يك ساعت پس از پايان پروتكل استرپتوكيناز از بيمار EKG گرفته شود. 8- هشت ساعت پس از پايان پروتكل استرپتوكيناز آنزيمهاي قلبي (CPK-LDH ) بيمار چك شود. 9- چهار ساعت پس از پايان پروتكل استرپتوكيناز PT-PTT بيمار چك شود در صورت نرمال بودن طبق دستور پزشك عمل كنيد و در صورت اختلال در جواب PT-PTT در مورد تزريق هپارين با پزشك معالج بيمار مشورت نماييد . 10- مقدار P.T.T دو بار در روز چک شود ( 6عصر، 6صبح ). در صورتي که P.T.T>90 باشد دوز هپادين 25% ( 1500u ) کاهش داده شود و زماني که P.T.T<50 باشد 25% افزايش داده شود . ( بهتر است جهت كاهش يا افزيش با پزشك مربوطه هماهنگ شود) . موارد كنترانديكاسيون مطلق: 1) سابقه سكته مغزي در يك سال اخير مخصوصا اگر هموراژيك باشد 2) در سه ماه اخير سابقه جراحي داشته باشد 3) سابقه خونريزي معده داشته باشد 4) اختلال انعقادي داشته باشد 5) در 9ماه اخير استروپتوكيتاز دريافت كرده باشد 6) فشار خون بالاتر از 180 باشد طرز تهيه سرم داروئی (G.I.K) (گلوكز- انسولين ريگولار – پتاسيم): سرم گلوكز، انسولين، پتاسيم براي بيماراني كه درد سينه مقاوم و مداوم دارند و به سرم TNG و مسكن جواب نمي دهند كاربرد دارد. اين محلول يك منبع انرژي زاي بي هوازي است و قلب را از ايسكمي زود هنگام نجات مي دهد. اين پروتكل جهت بيماران ديابتي و سكته قلبي كاربرد دارد. ابتدا 200 سي سي سرم دكستروز واتر 5% را با 20 سي سي كلريد پتاسيم 15% با 280 سي سي گلوكز هيپرتونيك 50% (معادل 6 ويال) با 25 واحد انسولين رگولار مخلوط كرده، محلول تهيه شده بصورتmg/kg/h 1-5/1 ( 15 قطره ) طي مدت 12 ساعت انفوريون گردد. سرم داروئی ليدوكايين : ليدوكايين جهت درمان آريتمي هاي بطني و جلوگيري از عود مجدد آريتمي كاربرد دارد. ابتدا mg/kg 5/1-1 بطور آهسته وريدي تزريق شود و هر 3 تا 5 دقيقه تا برطرف شدن آريتمي تكرار شود تا مقدار آن به mg/kg 3 برسد. جهت درمان آريتمي هاي بطني مكرر (PVC مولتي فوكال، short run VT ) از سرم ليدوكايين استفاده مي شود. جهت انفوزيون سرم ليدوكايين 1 گرم ليدوكايين (معادل 10 ويال 2% كه حجم هر ويال cc 5 مي باشد) را با 450 سي سي سرم دكستروز واتر 5% رقيق نموده و بصورت mg/kg 4-2 ( 15 تا 30 قطره ) انفوزيون شود . نكته: به هيچ عنوان از ويال هاي ليدوكائين cc50 به دليل اپي نفرين در داخل آن جهت انفوزيون دائم و بولوس استفاده نشود . سرم داروئی آميودارون: جهت درمان آريتمي هاي بطني و فوق بطني كاربرد دارد . ابتدا 150 ميلي گرم معادل يك آمپول را بصورت وريدي آهسته تزريق شود . سپس 300 ميلي گرم آمپول آميودارون ( معادل 2 آمپول ) را با 100 سي سي سرم دكستروز 5% داخل ميكروست رقيق نموده و در مدت 6 ساعت اول بصورت mg/min 1 (20 قطره ) انفوزيون شود و در مدت 18 ساعت بعد بصورت mg/min 5/0 ( 10 قطره ) انفوزيون گردد . سرم داروئی سولفات منيزيم : اين دارو اثر ضد آريتمي و ضد ايسكمي دارد و به نوعي با مهار كانال كلسيم ، نوعي وازوديلاتور است . در بيماراني كه تغذيه نامناسب دارند و احتمال كاهش منيزيم در آنها زياد است . بيماراني كه داروي مدر دريافت مي كنند . بيماراني كه MI نموده بويژه اگر همراه با QT طولاني باشد . بيماران اكلمسي و آن دسته از بيماراني كه MI نموده و قبل از 6 ساعت مراجعه نموده اند و از پروتكل استرپتوكيناز نمي توان استفاده نمود كاربرد دارد . ابتدا 1 گرم سولفات منيزيم معادل 2 سي سي سولفات منيزم 50% (هر ويال سولفات منيزيم 10 سي سي حجم دارد) را به همراه cc100 از سرم D/w%5 ، داخل ميکروست ريخته و در عرض 15 دقيقه انفوزيون مي نمائيم . سپس 9 گرم سولفات منيزيم معادل 18 سي سي سولفات منيزم ( يعني يك ويال كامل cc 10+ cc 8 از ويال ديگر ) را با 50 سي سي سرم دكستروز 5% رقيق نموده بصورت 5 قطره در دقيقه انفوزيون نمائيم . تذكرات: 1- در صورت نارسايي كليوي و هيپرتانسيون پروتكل ادامه داده نشود. 2- آنتي دوت سولفات منيزيم، كلسيم گلوكونات است. سرم داروئی دوپامين و دوبوتامين : دوپامين در درمان شوك كارديوژنيك و براي افزايش برون ده قلبي و افزايش فشار خون و جريان ادرار و در موارد شديد و مقاوم نارسايي احتقاني قلب كاربرد دارد. دوپامين در مقادير كم (ugr/kg/min 1تا 2 ) موجب گشادي عروق مغز و كليه و مزانتر مي شود و برون ده ادراري را افزايش مي دهد. در مقادير (ugr/kg/min 2 تا 10 ) موجب افزايش برون ده قلبي مي شود. در مقادير بالاي (ugr/kg/min 10 ) موجب افزايش مقاومت محيطي و تنگ شدن عروق كليوي و مزانتر شده و فشار خون را بالا مي برد. دوبوتامين: در افزايش برون ده قلب به دنبال كاهش قدرت انقباضي قلب كاربرد دارد. دارو را در 100 سي سي ميكروست رقيق نموده و با توجه به دستور پزشك معالج تعداد قطرات سرم را تنظيم مي كنيم .
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 18:44  توسط فاطمه برزوئی  | 

 آناتومي معده و دوازدهه و مراقبتهای پرستاری از آن (قسمت دوم)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم شهریور 1393ساعت 5:47  توسط فاطمه برزوئی  | 

 آناتومي معده و دوازدهه و مراقبتهای پرستاری از آن (قسمت دوم)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم شهریور 1393ساعت 5:41  توسط فاطمه برزوئی  | 

 

مردم باید با مضرات و مزایای محصولاتی که استفاده می کنند، آگاهی داشته باشند، برای مثال اگر کارخانه ای از روغن پالم در محصولاتش استفاده می کند باید جهت اطلاع مصرف کننده، میزان استفاده از آن را براساس پروانه بهداشتی صادره روی محصول درج کند، در غیر این صورت خلاف قانون عمل کرده و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 20:10  توسط فاطمه برزوئی  | 

برای دانلود چزوه اس پی اس اس بر لینک زیر کلیک کنید.

http://s5.picofile.com/file/8125567518/jozveh_SPSS_new_2488.pdf.html

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 22:46  توسط فاطمه برزوئی  | 

خون داخل سیاهرگهای عمقی گاهاً در شرایط بیحرکتی طولانی بعلت تجمع و ساکن ‏بودن در این شرایط مستعد تشکیل لخته می شود. مسافرتطولانی مدت با وسایل نقلیه، ‏بستری در بیمارستان مخصوصاً بعد از عمل جراحی و یاشکستگی اندام تحتانی عوامل ‏خطرساز می باشند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  برخی از افراد به صورت ژنتیکی استعداد به تشکیل لخته های وریدی ‏دارند و ضمناً برخی داروها از قبیل داروهای ضدبارداری خوراکی با افزایش خطر این ‏عارضه همراه می باشند. ‏

تشکیل لخته وریدی اندام تحتانی( ‏DVT‏ )با درد و تورم و گرمی اندام تحتانی مبتلا همراه ‏بوده و معمولاً عضلات پا سفت شده و پوست ملتهب به نظر می رسد. در صورت ایجاد ‏این علایم فرد مبتلا باید از ایستادن برروی پا پرهیز کرده و اندام درگیر شده بی حرکت ‏حفظ شود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 22:44  توسط فاطمه برزوئی  | 

 

نویسندگان این تحقیقات اشاره کرده‌اند که افراد مبتلا به بیماری پارکینسون با علائمی مانند لرزش و حرکات آهسته مشکلاتی با کارکرد حافظه در مورد توانایی ذخیره موقت و استفاده از اطلاعات دارند. کارکرد حافظه برای برنامه ریزی، حل مسائل، زندگی مستقل مهم است.تحقیقات بر 54 بیمار پارکینسونی نشان داد که عملکرد آنها هنگامی که شب، خواب راحتی دارند، بسیار بهتر است.همچنین این تحقیقات نشان داد که اختلالات خوابی از جمله آپنه خواب روی کارکرد حافظه اثرات منفی دارد.
محققان از دانشگاه امروی در آتلانتا گفتند: بالا بردن کارکرد حافظه با مقدار امواج خواب آرام که عمیق ترین مرحله خواب است، در ارتباط است.تحقیقات اخیر نشان داد که امواج خواب آرام در توانایی سلولهای مغزی برای شناسایی و ایجاد ارتباط جدید بسیار مهم هستند.

اولین نویسنده مطالعه و همکار فوق دکترای مایکل اسکالین در انتشار اخبار جدید دانشگاه گفت: قبلاً خواب برای حافظه مفید یافت شده بود، اما هم اکنون ما دریافته‌ایم که چه جنبه هایی از خواب برای کارکرد حافظه مهم است.محققان گفتند: یافته‌های برجسته نیاز به درمان اختلالات خواب در بیماران پارکینسون را نشان می‌دهد و عنوان می کند که ممکن است کارکرد حافظه در طول درمان این بیماران تقویت شود.این مطالعه با پشتیبانی موسسه ملی اختلالات عصبی و سکته مغزی و موسسه ملی پیری انجام شده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 22:43  توسط فاطمه برزوئی  | 

نتایج این مطالعات نشان می دهد در بین داوطلبان تحت آزمایش از 57 كشور مختلف جهان، افراد مبتلا به آسم دو برابر بیشتر از افراد سالم علائم افسردگی را تجربه می‌كنند. 


به گزارش شبكه خبری ان بی سی، پزشكان آلمانی كه این بررسی بین المللی را انجام داده‌اند، خاطرنشان كرد: هر چند در مطالعات قبلی این ارتباط بین آسم و افسردگی مشخص شده بود اما بیشتر این ارزیابی‌ها در كشورهای غربی شامل امریكای شمالی و استرالیا و اروپا انجام گرفته بودند. از آنجا كه كشورهای مختلف به لحاظ فاكتورهای موثر نظیر روشهای معمول درمان آسم و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی عملكردها و شرایط متفاوتی دارند لذا چگونگی این ارتباط در كشورهای غیرعربی تاكنون مشخص نبوده است.

متخصصان انستیتو بهداشت عمومی دانشگاه مانهیم در آلمان با بررسی اطلاعات مربوط به 245 هزار و 700 نفر در «تحقیق سلامت جهانی سال 2002 میلادی» دریافتند كه ابتلای همزمان به آسم و افسردگی یك پدیده جهانی است و در تمام كشورها با شرایط درمانی و بهداشتی مختلف مشاهده می‌شود.

شرح این مطالعه در مجله بین المللی همه‌گیر شناسی منتشر شده است.

منبع : Salamatnews.com

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 22:42  توسط فاطمه برزوئی  | 

میترا زراتی کارشناس ارشد تغذیه گفت: امروزه کلسیم یکی از مهمترین عناصر در بدن است کلسیم برای سلامت استخوان ها موثر است امروزه کلسیم عنصری ضد سرطان شناخته شده است به خصوص سرطان های دستگاه گوارش و سرطان روده بزرگ از آن جمله است.

زراتی بیان کرد: افرادی که رژیم پر چرب مصرف می کنند به ویژه چربی های حیوانی و اسیدهای چرب اشباع خطر سرطان روده را افزایش می دهد.

وی افزود: منابع دارای کلسیم مثل ماست و شیر و خانواده کلم است که باعث می شود چربی مصرف شده جذب نشده و دفع شود.

کمبود کلسیم باعث اختلال های انعقادی شده فاکتورهای انعقادی در حضور کلسیم فعال می شود اگر کلسیم به مقدار کافی نباشد انعقاد خون به خوبی صورت نمی گیرد.

زراتی تصریح کرد: نقش دیگر کلسیم در انقباض و انبساط عضلات نقش دارد اگر کلسیم به مقدار کافی وجود نداشته باشد باعث گرفتگی عضلات خواهد شد.

زراتی توصیه کرد: افراد باید در رژیم غذایی خود به مقدار کافی کلسیم مصرف کنند و از سرطان ها پیشگیری شود. 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 22:41  توسط فاطمه برزوئی  |